angol nyelv kezdőknek, kiejtés, hangképzés, olvasás fonetikai jelekből

Az angol nyelv tanulás nehézségei,egy kezdő tanuló szemszögéből.A hangok olvasása fonetikai jelekből,ami segíti az angolhangok felismerését,kiejtését és a nyelvtanulást.

ruin-3117240_640.jpg

 

 

                  Tanuljon angolul! De,hogyan?

   

  A nyelvtanuláshoz több száz "csodamódszert", androidos alkalmazást és különböző tanfolyamokat választhat. Ezek lehetnek ingyenesek és méreg drágák is. Sokan többször is elkezdik a nyelvtanulást , mégis kevesen beszélnek más nyelveket. A módszerekben van a hiba? Egyszerre akarják a kiejtést, a nyelvtani szabályokat, szavak százait és a helyes írást megtanítani. Ehez kitűnő minőségű videókat, szókártyákat, konzultációt és egyéb segéd anyagokat biztosítanak. (pl: Elo csoport)

  Ez keveseknek sikerült eddig. Több hónapos kínlódás után a legtöbben feladják. Nekem ez nem megy, nincs nyelvérzékem- mondják!

  A másik véglet ahol nem kell szabályokat, szavakat tanulni csak minél több angolt hallgatni. Az órák angolul folynak és azt állitják hogy, az angolul gondolkodás, a nyelvhelyesség, a beszéd, magától kialakul. ( pl: BeszéljAngolul.com )

  A hangok ismerete nélkül nem tud elismételni egy kifejezést, amit hallott. " Nem áll rá a szája" Nem tudja "előállítani" azt a hangzást amit hall. Ez a kudarc meggátolja a nyelvtanulást és nehezíti az élő beszéd megértését. Ezért kell a hangokat először lassan egyesével begyakorolni, majd kisseb szavakkal felépíteni a kiejtést. A hangszálak, a száj, a nyelve megszokja az új hangokat, mint amikor egy nyelvtörőt gyakorol kimondani. Kiejtéskor nem magyar hangokkal tölti ki az angol szavakat. 

   Minden kezdő tanuló ismeri azt a dühítő érzést, ami abból adódik hogy, nem sikerül a megfelelő kiejtést utánoznia. A fonetikai jelek és a hozzá tartozó hangok ismerete segítik a kezdeti bizonytalanságot és félelmet leküzdeni. 

Ajánlom a" youtube espressoenglish" videóit. Ezekből megtapasztalhatja hogy , a lassan és szépen artikulált szavak kiejtése sem egyszerű első hallás után. Egyes részei a mondatoknak , kiejtéskor pár hangra redukálódnak és gyorsan, szinte hadarva ejtik. Ezért fontos először a hangok megismerése és gyakorlása. Ráér még megtanulni, miért kell 8-10 betűvel leirni egy pár hanggal kimondott kifejezést!

 

  Csupán a hangokat tanulni, nyelvtan és helyesírás nélkül pofon egyszerű? Próbálja meg! Nem azért kell a hangokat gyakorolnia hogy, szép legyen a kiejtése. Bárhol megértik a világban, akármilyen rosszul is ejti a szavakat. Hanem azért, hogy a megtanult kifejezéseket könnyebben felidézhesse, a hallott kifejezéseket gyorsabban megértse. Amikor egy szóra vagy mondatra gondol, a kiejtési hangjait hivja elő a memóriája . Nem az írott szótári alakját.

  Az 1 éves gyerekek a hangokat gyakorolják gügyögésükkel, majd a hangokból szavak és egyszerű kifejezések lesznek amik tárgyakhoz, cselekvésekhez és érzésekhez kötődnek. Tehát nem kell géniusznak lenni ahoz, hogy eredményesen nyelvet tanuljon, pusztán utánoznia kell amit hall. Nem mondhatjuk hogy, a kétéves gyerekek mindent értenek amit hallanak. Viszont beszélnek és kitudják mondani  az új szavakat, mondatokat ha, többször elismétlik előttük. Nem kell tudniuk azonnal, hogy mit jelentenek vagy mikor kell használni őket.

    "CSAK" A KIEJTÉST , A BESZÉDET GYAKOROLJÁK !

  Ezt ön is könnyedén megteheti ha, a hangokat begyakorolta. A minden nap használt rutin kifejezések angol megfelelőit tanulja meg kiejteni ! Nem kell még nyelvtanilag, tartalmilag egymásra épülő tananyag! A beszéd aktív gyakorlása a fő cél.

     Kifejezetten zavaró és az agyat feleslegesen terhelő az angol felirat, amikor a kiejtést tanítják. A fonetikai jellel leírt kifejezések a kiejtendő hangokat írják le. Így könnyítik meg a memorizálást, amíg kialakul a megfelelö hangképzési automatizmus.   Mindenkinek vannak sűrűn használt, mindennap elhangzó kifejezései.

    Pl: Mit csinálsz? Fogat mosok. Megyek zuhanyozni. Hány óra van? Rohanok mert, elkésem. Megörjítesz a szövegeddel! Na, elmész a fenébe! Hol van a telefonom? Éhes vagyok! stb...

   A mindennap használt kifejezései és a már megtanult angol megfelelői összeolvadnak és mindegy lesz , hogy magyarul vagy angolul mondja ki. Ugyan azt érti alatta . Nem lesz szüksége szavankénti fordításra, hiszen nem úgy tanulta meg.

  Az ilyen gyakorlatokkal a már hallás útján begyakorolt kifejezések MINDENNAP felidéződnek és ha ilyenkor hangosan is elismétli azokat, rohamosan fejlődni fog ! A mindennap felidézett kifejezések mélyen és tartósan rögzülnek a memóriájában. A kiejtés fokozatosan könnyebbé válik.

     A hangokat külön-külön megtanulni nagyon fontos. Ezeket jól ejteni és megérteni a beszéd alapja. A legjobb módszer a hangok gyakorlásához, ha magyar szavakba illesztve próbálja meg kiejteni az idegen hangzókat. A más hangzókkal ejtett szavak tájszólásra hasonlítanak. Néha viccesen hangzanak, de önmaga is érzi mekkora különbség van két első hallásra ugyanolyan hang között. A hangok tanulása közben fonetikai jeleiket is megismeri. Egy jelhez egy hang tartozik.

  Szánjon rá 20-50 órát és gyakorolja a hangok kiejtését! Meglátja mennyivel könnyebben tanul, ha egy elsőre hallott kifejezést is nagyjából pontosan képes kiejteni.

    Ezzel a módszerrel kialakíthatja a saját angol hangkészletét, ami nem lesz azonnal tökéletes , viszont a hallott ismeretlen kifejezéseket könnyebben megjegyzi és ki tudja mondani . Ha ki tudja mondani, gyakorolni is tudja. Ha gyakorol, javul a kiejtése is. Így döntheti le a falat ami, eddig ön előtt állt.

   Vannak olyan képességű emberek akik bármilyen nyelven elhangzott kifejezést első hallás után leutánoznak. Nem kell minden hangot gyakorolniuk ahoz, hogy kitudják mondani. Ne adja fel, ha a hangok és egyszerűbb szavak megtanulása után még mindig nehéznek találja a mondatok kiejtését! A mondatokat kifejezéseket külön gyakorolnia kell ahoz, hogy megérthesse hallás után és megfelelö ritmussal , hanglejtéssel tudja használni. 

  Joggal kérdezhetné, ha ez ilyen egyszerű miért nem mindenhol a jobb módszert alkalmazzák ?

 1.    Jól tanítani, nem minden angolul beszélő ember képes. Már nem emlékeznek hogyan léptek túl a nehézségeken. 

        ( Ez olyan mint amikor biciklizni tanult. Volt egy segítsége vagy egy támaszkereke egészen addig, amíg önmagától ráérzett az egyensúlyozásra. A nyelvtanulásban a fonetikai jelekkel leírt kifejezések segítik a kiejtés gyakorlását, amíg a megfelelő reflexek kialakulnak.)

 

A 2.    Léteznek hatékony és eredményes módszerek, csak a számtalan, agyon reklámozott, pusztán üzleti társaik között elvesznek. 

  Pl: Az órákon megtanult kifejezéseket, kiabálva, közösen gyakorolják kimondani. Így oldják a kezdeti félelmet és gyakoroltatják, erősítik az aktív használatot. A tanulók nem hallják egymás botlásait, nem stresszelnek, bátran próbálkoznak, ami gyorsítja a hangképzési reflexek kialakulását és a közös gyakorlással folyamatosan javul a kiejtésük és a mondat értésük is.

  

2013-08-05_200055.png

 

 

 Androidra letölthető ingyenes alkalmazás az "Angol szótanító". Kitűnően használható a hangok gyakorlásához. Nem említik az oktató programok a mondatok kiejtésének nehézségeit, pedig nem egyszerű a hangsúlytalan mondatrészek gyors és hadart kiejtése. Az alkalmazás példáin keresztül ezt is gyakorolhatja a tanulás előrehaladtával.

  Ne szavakat tanuljon, hanem kész kifejezéseket! A szószerinti fordításnak nincs értelme. Ha rendszeresen gyakorol , kezében lesz egy képesség , amit saját maga fejlesztett ki ahoz, hogy a megtanult kifejezésekkel bármikor bátran megszólaljon.

  Nem kell sok idő és a megtanult mondatokba új szavakat kezd beilleszteni, hogy még több dolgot tudjon kifejezni. Ez az a pont ahol a nyelvtanulás kezdődik. Az idő amíg eljut erre a szintre, mindenkinél más. A gyerekek sem egyforma idő allatt tanulnak meg beszélni de, mindegyik megtanul !!!!

 Amikor az első BBC videót végig nézi, megérti milyen fontos a hangok ismerete és mennyire nem könnyű gyakorlás nélkül. Ha, csak nincs veleszületett hangutánzó képessége. 

    

          Az első hang:

                                                    hosszu_hokkeno_a.png

                                       hosszú hökkenő "Á" 

      "A" hangra nyitjuk a szánkat és "Á" hangot ejtünk.A magyarban a meghökkenés hangja, csak ezt hosszabban kitartjuk. Ugyan úgy rezeg a torkunk mint a magyar "A" hangnál de, egy mélyebb tónusú "Á-t ejtünk. "A" szájréssel és hangmagassággal "Á" hangot 

    A rövid párja pedigrovid_hokkeno_a.pngrövid hökkenő "Á".    Ezt "Á" szájréssel ejtjük csak röviden.Ez már teljesen hasonlít a meghökkenés hangukra."Á" szájréssel rövid nyögő,mély "A" rezgésű "Á"Nyitottabb hangot ejtünk mint, amikor meglepődünk.Nyitottabb a száj mint a hoszzú párjánál, inkább olyan mint egy mélyített magyar "Á".Olyan mély zengésű mint a magyar "A" csak "Á" hangot ejtünk.

 

         Azt a pár hangot amit már megtanultam, jó volt felismerni angolnyelvű műsorokban. Igen! Ez az a hang! De, nem egészen úgy hallatszik, ahogy én ejtem .     

         A hangok fonetikai jelei:44 hang

fonetikaijelek.png

 

 Nehéz úgy megtanulni ,ha nincs megfelelő magyar elnevezése a fonetikai jeleknek.Én még nem találkoztam velük.Hogyan hivatkozhatnánk bármelyik hangra is? Elmagyarázzuk, olyan kerek jel amelyiknek kereszt van a tetején?

  A magam és mások számára is használható neveket adtam minden hang fonetikai jelének, amelyek emlékeztetnek a hang kiejtési módjára.

rövid magánhangzók:

         széles Rövid "I"

     Rezgő "U"

                  Lapos "O"

                  Rövid "Á"

                  Shwá. ”Ö

                  Széles”E"

                 Egeres"Á"               

Hosszú magánhangzók:  

    Széleshosszú"Í"  

         Rezgő hosszú"Ú"

                    Hosszú"Á"                      

                   Mártott"Ó"

                    Hosszú"Ő"                    

Kettős hangzók:iö,uö,ai,oi,öu,eö,au,ei,

 

Néma hangszálas

mássalhangzók:Phé,Thé,csé,Khá,ef,esz,es,      ,Fosztott "F" 

 

Rezgő hangszálas

mássalhangzók:Bé,Dé,Dzsé,Gé,Vé,Zé,Zsé

  Zúzott"DÉ"

 

Más hangzók:Em,En,Lengő"N",Há,El,Angol"R",

Dupla"U",Jé,              

 

Amikor már minden hangon átrágta magát, kezdődhet az igazi nyelvtanulás!

Kifejezések, mondatok, nyelvtani szabályok. Óriási segítség lesz a hangok ismerete, hiszen „nem fél” kiejteni egy mondatotA gyors szövegekből is felismeri a szavakat és hangokat

 

   Az angol kiejtés nagyon sokféle lehet. Országokként , városonként és persze tanáronként változik. De, ha a szó fonetikai jeleit és a hozzátartozó hangokat ismeri , akkor is megérti , ha a szóban egy-egy hangzót másképpen ejtenek.

                  

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 3
Tegnapi: 103
Heti: 621
Havi: 2 440
Össz.: 1 941 670

Látogatottság növelés
Oldal: Kezdet
angol nyelv kezdőknek, kiejtés, hangképzés, olvasás fonetikai jelekből - © 2008 - 2019 - alapfokon-angolnyelv.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: angol abc - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »